shop.kika.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies bij het aanbieden van haar diensten. Bekijk ons cookiebeleid
Akkoord en doorgaan

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen, die schriftelijk, per telefoon of online via de website of per e-mail zijn geplaatst, en de daaruit voortvloeiende zakelijke relatie tussen de klant en Belarto Nederland BV, de officiële licentiepartner van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) (in het vervolg: KiKa licentiepartner) en op alle andere functionaliteiten van de webshop. Bepalingen die hier niet mee overeenstemmen zijn alleen dan geldig, als KiKa of de licentiepartner van KiKa deze nadrukkelijk en schriftelijk (e-mail geldt ook als schriftelijke toestemming) accepteert. De klant is aansprakelijk tegenover KiKa en de licentiepartner van KiKa voor alle schade, die als gevolg van onrechtmatig gebruik van de webshop ontstaat (daar hoort bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ook het onrechtmatig ingeven van gegevens van derden bij). Door middel van het schriftelijk of per e-mail ondertekenen of bevestigen van de bestelling verklaart de klant alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Belarto Nederland BV, Westzijde 178 te Zaandam treedt op als incassant voor de betalingen.

Bestelling en het afsluiten van de overeenkomst

De manier, waarop de kaarten in de webshop en in de catalogus zijn afgebeeld, geldt niet als juridisch bindend aanbod. Het betreft alleen vrijblijvende informatie. De ontvangst van de bestelling wordt door KiKa licentiepartner per e-mail bevestigd. Deze e-mail betekent echter nog geen aanvaarding van het aanbod van de kant van de KiKa licentiepartner. De aanvaarding van de bestelling door de KiKa licentiepartner vindt plaats door aflevering van de bestelling aan de organisatie/persoon, die de bestelling heeft geplaatst. Klanten hebben de mogelijkheid een bestelling met imprint nog een keer te controleren en indien nodig aan te passen, alvorens ze de bestelling definitief plaatsen. De KiKa licentiepartner slaat de e-mail berichten die ter bevestiging van de bestelling(en) worden verstuurd op; de klant kan deze e-mail berichten indien gewenst opvragen. Indien de klant via de website bestelt wordt automatisch een gebruikersaccount aangemaakt waarin de klant met beveiligde toegang direct zijn bestellingen kan inzien. Er worden geen verdere gegevens omtrent de overeenkomst opgeslagen.

Herroepingsrecht

De wettelijke herroepingstermijn bedraagt 7 werkdagen. Bij gepersonaliseerde KiKa producten vervalt het herroepingsrecht.

Verzending en levering

Helaas kunnen bestellingen alleen in Nederland worden uitgeleverd.

• De levertermijn voor niet-gepersonaliseerde producten is normaal gesproken max. 3 werkdagen.

• Voor gepersonaliseerde producten is de levertermijn variabel.

Helaas kan de levertermijn in uitzonderlijke gevallen iets langer zijn. De maximale wettelijke levertermijn is 30 dagen.

Tarieven

De kosten voor de enveloppen en de verpakking zijn in de genoemde prijzen inbegrepen. Voor verzending en administratie worden per bestelling eenmalig € 4,95 in rekening gebracht. Deze kosten worden exclusief BTW bij het bestelproces in het overzicht getoond.

Betaaltermijn en betaling

Klanten hebben de mogelijkheid om in de webshop online met kredietkaart, per online bankieren of per overboeking te betalen. Bij online betaling dient de klant bij plaatsen van de bestelling de volledige kosten zonder aftrek te voldoen.

Toestemming om informatie van KiKa te ontvangen

Door het opgeven van een telefoonnummer, resp. e-mailadres geeft u toestemming, dat we u per e-mail of telefoon mogen benaderen en informatie over KiKa en andere mogelijkheden om KiKa te steunen, mogen verstrekken.

Gegevensbescherming

Door het gebruik van de webshop en de website (www.shop.kika.nl), door het aanmaken van een gebruikersaccount (registratie) en door het opgeven van bestellingen accepteert de klant de regelgeving inzake gegevensbescherming. Zowel Belarto, licentiepartner van KiKa, als KiKa zal de beschikking hebben over ingevoerde persoonsgegevens.

Copyright

De KiKa licentiepartner respecteert de auteursrechten van alle partijen. Verdere reproductie, gebruik (bijv. als E-Card) of aanpassing van motieven op welke wijze dan ook, is zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht (KiKa, Belarto Licentiepartner van KiKa) niet toegestaan. Dit geldt in het bijzonder ook voor het gebruik van de afbeeldingen en motieven die op internet staan.

Rechterlijke bevoegdheid, rechtskeuze en taal van de overeenkomst

De taal van de overeenkomst is in het Nederlands. Voor de contractuele relaties en alle daaruit voortvloeiende rechten geldt Nederlands recht. Voor klanten geldt het gerechtshof in Amsterdam als bevoegde rechtbank.

Salvatorische clausule

Indien er enkele bepalingen van deze algemene voorwaarden niet effectief of niet uitvoerbaar blijken te zijn, of na sluiting van de overeenkomst niet effectief of uitvoerbaar worden, heeft dit geen invloed op de naleving van het contract in zijn geheel. De niet effectieve of niet uitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door de effectieve of uitvoerbare regeling, die het dichtst bij de economische doelstelling in de buurt komt, die de overeenkomst sluitende partijen met de niet effectief blijkende resp. niet uitvoerbare bepaling beoogd hebben. De voorafgaande bepalingen zijn overeenkomstig geldig in het geval de algemene voorwaarden onvolledig blijken te zijn.